Observator Transilvan
Alte stiri

APIA primește Cereri de plată aferente anului 2022pentru schema de ajutor destat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”

„Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”aferentăMăsurii 8, Submăsura 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”,din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

În conformitate cu prevederile OMADR nr. 50/28.02.2022, Cererile de plată se depun la Centrele judeţene APIA, până la data de 17 iunie 2022, de către beneficiarii care au depus Cereri de sprijin în cadrul sesiunilor 1/2016, 2/2017, 3/2018, 4/2019, 5/2020 sau/și 6/2021.

https://www.trra.ro


https://www.metebo.com

În contextul global al schimbărilor climatice, este vital să implementăm măsuri care să asigure accesul copiilor noștri la un mediu curat și viabil. Prin această schemă acordăm sprijin financiar, reprezentând costuri standard pe hectarul împădurit și compensăm pierderile de venit agricol pe care deținătorii terenurilor agricole le suportă dacă decid săintre într-un angajament pentru o perioadă de 12 ani,care să vizeze crearea de păduri sau perdele forestiere de protecție”  a declarat ministrul agriculturii, Adrian CHESNOIU.

Cererile de plată pot fi depuse și după data de 17 iunie, respectiv până la data de 11 iulie 2022(inclusiv), cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare, a sumelor la care beneficiarul ar fi avut dreptul dacă cererea de plată ar fi fost depusă până la data de 17iunie 2022(inclusiv).

Formularele de modificare a cererilor de plată pot fi depuse, fără aplicarea de penalități, până la data de 4 iulie 2022 (inclusiv). În perioada 5 – 11 iulie (inclusiv) se pot depune cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor aferente anului de angajament pentru utilizarea efectivă a suprafeței în cauză.

În funcţie de tipul plăţii solicitate, dosarul cererii de plată trebuie să cuprindă documentele doveditoare privind efectuarea lucrărilor de înființare, împrejmuire și întreținere, specificate în capitolul V

Formularul-tip de cerere de plată pentru anul 2022.

În contextul actual privind epidemia de Coronavirus pe teritoriul României, conform legislației, pe perioada stării de alertă, depunerea cererii de plată se poate realiza la Centrele APIA, fără prezența fizică a beneficiarilor, prin mijloace electronice.

Informaţii detaliate pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”se regăsescpostate pe site-ul APIA www.apia.org.ro, la adresa: http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr

https://www.amsieu.ro

Related posts

Cum se vor desfasura alegerile parlamentare ?

observator

Franța prelungeste starea de urgența pana în 24 iulie

observator

Gripa a omorât 54 de oameni în Romania

observator