Directia Arhitectului-sef al CJ Bihor are serviciu on-line - Observator Transilvan
Observator Transilvan
Bihor

Directia Arhitectului-sef al CJ Bihor are serviciu on-line

Având în vedere situația actuală a îmbolnăvirilor provocate de coronavirus (Covid-19), respectiv, necesitatea de prevenire a extinderii acesteia, Direcția Arhitectului-Șef din cadrul Consiliului Județean Bihor vine cu o măsură de facilitare a serviciilor oferite cetățenilor comunelor, orașelor și municipiilor, potrivit competențelor de emitere a certificatelor de urbanism. Practic, urmează să beneficieze de servicii online cetățenii UAT-urilor al căror primării nu au structuri de specialitate.

Astfel, fără a fi nevoie de deplasări la direcția de specialitate cu sediul din Oradea, actele se vor putea depune prin poștă sau online transmise la adresa de email registratura@cjbihor.ro (cererea, dovada plății, extras carte funciară și extras plan cadastral de pe ortofotoplan, acte obținute online de pe pagina www.ancpi.ro). Pentru celelalte tipuri de acte documentațiile se vor transmite prin poștă și online (opțional) potrivit cadrului conținut al fiecăruia conform legislației în vigoare.

https://www.trra.ro

În ceea ce privește taxele pentru emiterea certificatului de urbanism (taxă arhitect șef , taxă aviz oportunitate, taxă autorizații de construire /desființare) acestea se pot plăti la oficiile poștale sau prin internet banking. Pentru stabilirea cuantumului taxelor se va accesa link-ul:

https://www.cjbihor.ro/informa%C8%9Bii-de-interes-public/formulare-%C8%99i-cereri-tip de pe site-ul Consiliului Județean Bihor, rubrica Informații publice – Formulare și Cereri tip ori solicitând o notă de calcul de la Direcția Arhitectului-Șef prin email (arhitect_sef@cjbihor.ro)

Toate aceste acte: certificatele de urbanism, autorizații de construire/desființare, aviz arhitect șef, aviz de oportunitate se vor transmite la adresa indicată în cerere prin poștă (opțional și online la adresa de email indicat).

Pásztor Sándor, președintele Consiliului Județean Bihor ne-a declarat: ”Proiectul în cauză era deja în lucru, dar având în vedere contextul actual am convenit că trebuie urgentat implementarea lui. Este necesar să corelăm nevoia cetățenilor cu servicii publice prin care limităm riscurile de contaminare”.

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Vârstnicii de peste 75 de ani care au pensia de 704 lei vor beneficia de tichete de masă electronic

observator

Se anunța furtuni în cea mai mare parte a țării

observator

Noel are nevoie de ajutor. Este grav bolnav (Foto)

observator