Observator Transilvan
Satu mare

Azi are loc examenul de titularizare

Azi, 21 iulie, are loc proba scrisă din cadrul concursului național de titularizare. Pentru susținerea acestei probe s-au înscris 514 de candidați, dintre care 75 de candidați provin din promoția curentă.

Primele rezultate vor fi afișate în data de 27 iulie, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 27 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 28 iulie, până la ora 12:00. Contestaţiile pot fi transmise si prin e-mail, după afişarea rezultatelor, până în data de 28 iulie, ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site în data de 3 august.

https://www.trra.ro

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin OUG nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 4-5 august.

La nivel de județean sunt disponibile 70 de posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată (53 în mediul urban și 17 în mediul rural). Cele mai multe posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată vizează următoarele discipline/specializări: educatoare (română) – (13 candidați); învățători (română) (12 candidați); muzică instrumentală (6 candidați) etc.

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Protest, astăzi, la Serviciile de Ambulanta din țara

observator

Mai, frate … suntem ca în Epoca de Piatra ! Cum își incuie mașinile cei de la Florisal (Foto)

observator

Tigari ascunse in rotile masinii

observator