Observator Transilvan
Sibiu

Pentru a deveni asistent maternal profesionist uite ce conditii trebuie sa îndeplinesti

Pentru a deveni asistent maternal profesionist trebuie îndeplinite câteva condiţii

 

https://www.trra.ro


https://www.metebo.com

DGASPC Sibiu își propune, prin intermediul proiectului TEAM UP, care se va derula până la sfârșitul anului 2023, extinderea actualei rețele de asistenți maternali profesioniști cu 60 de persoane și formarea profesională a tuturor asistenților maternali angajați în cadrul instituției.

 

Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

Să aibă domiciliul în judeţul Sibiu şi să aibă acces la servicii medicale şi servicii educative;

Prin comportamentul său în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic, să prezinte garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;

Să aibă în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi;

Să aibă minimum 8 clase;

Să manifeste o atitudine non-discriminatorie indiferent de vârsta copilului, apartenenţa etnică, religie, stare de sănătate;

Pentru copil, familia este mediul cel mai favorabil pentru formarea și dezvoltarea sa, asigurându-i condiții pentru ca acesta să se simtă în siguranță și protejat atăt fizic cât și psihic în orice perioadă a veții lui. Familia este mediul esențial pentru destinul copilului.

În Sibiu, la sfărșitul anului 2021, 55 de copii au cunoscut dragostea din sănul unei adevărate familii, în grija asistentului maternal profesionist.

Asistentul maternal profesionist este o persoana fizică, atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfășoară la domiciliul său, creşterea, îngrijirea și educarea copilului pe care î1 primeşte în plasament.

Dacă vrei să devii asistent matemal profesionist, poți aplica la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, care își dezvoltă rețeaua de asistenți maternali șî face o selectie în vederea a- testării și angajării persoanelor interesate.

Asistentii maternali se preocupă de integrarea copilului în viața socială (înscrierea la grădiniță, școală etc.), dc cresterea și îngrijirea copilului, de pregătirea copilul în vederea integrării în familia naturală.

Cei interesati sa devină asistenți maternali trebuie să parcurgă procesul de atestare, respectiv evaluarea socială, psihologică, cursul de formare inițială.

Asistentii maternali primesc un salariu de baza + sporuri (vechime,copi1 cu handicap etc.), iar copilul luat in plasament primeste alocatie de stat și alocație de plasament.

Persoanele apte de muncă, cu domiciliul pe raza județului Sibiu, ce dispun de spațiu locativ, nu au probleme dc sănătate și doresc să îngrijească la domiciliul propriu un copil, sunt rugate să sune la numărul de telefon 11751174404 expert implementare Adela Demian sau tel.0269/232066 int.31 Serviciul Management de Caz pentru Asistență Maternală.

Activitatile sunt finantate prin intermediul proiectului POCU/480/4/19/127169 „TEAM — UP: Progres in calitatea ingrijiiii alternative a copiilor”, eofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si coinbaterea saraciei. Prioritatea de investitie 9.iv: Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general, apel de proiecte POCU/480/4/19/19/Operatiune compozita OS. 4.5, 4.14 — Reducerea numarului de copii si tineii plasati in institutii, prin consolidarea retelei dc asistenti mateinali. Proiectul este deiulat de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANPDCA) in calitate dc Beneficiar, in parteneriat cu cele 47 de Directii Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului.

https://www.amsieu.ro

Related posts

Cinci copilasi au nevoie de ajutor. Mama lor a murit rapusa de cancer (Foto)

observator

Accident cu doi răniți. O mașina s-a rasturnat

observator

Se anunța instabilitate atmosferica

observator