Observator Transilvan
Financiar

Termenul limită de depunere a Declarației unice este 25 mai 2020

Agenția Națională de Administrare Fiscală informează contribuabilii că termenul de depunere a Declarației unice este 25 mai 2020. Acest formular se utilizează atât pentru declararea impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate pentru anul 2019, cât și pentru estimarea obligațiilor datorate pentru anul 2020.

Declarația unică se depune și de către persoanele fizice rezidente care realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în România (de exemplu: venituri din activităţi independente, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, piscicultură, silvicultură, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, câştiguri din transferul titlurilor de valoare etc.).

https://www.trra.ro


https://www.metebo.com

Declaraţia unică se depune astfel: în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire (data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz). O altă posibilitate este depunerea acesteia prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv: prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual” (SPV); pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

Pentru completarea si depunerea declarației unice, contribuabilii pot solicita asistență telefonică, în domeniul fiscal sau IT, la numărul 0314039160 sau la sediul unităților fiscale pentru completarea și depunerea declarației, inclusiv online, utilizând calculatoarele puse la dispoziția contribuabililor în acest scop.

https://www.amsieu.ro

Related posts

Peste 200 de elevi sprijiniți de Autonet Import

observator

Herghelia Beclean vinde la licitație 11 cai din rasa Semigreu Românesc

observator

Primul mall din România închis

observator